Oferta

Instalacje fotowoltaiczne

 1. pomoc w uzyskaniu dofinansowania w WFOŚiGW,
 2. dobór i wycena,
 3. projekt,
 4. montaż,
 5. uruchomienie systemu,
 6. odbiór techniczny.

Sprzedaż energii elektrycznej

 1. dokładna analiza profilu zużycia energii elektrycznej,
 2. wyceny indywidualne dla domu i biznesu,
 3. redukcja opłat handlowych,
 4. gwarancja niezmiennej ceny w trakcie trwania umowy,
 5. pomoc w negocjacji umów z dostawcą energii elektrycznej,
 6. opieka doradcy,
 7. wyceny giełdowe,
 8. nadzór techniczny nad trafostacją (grupa taryfowa A i B).

Usługi techniczne

 1. audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
 2. kompensacja mocy biernej,
 3. budowa i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, np. budowa i modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych, zmiana sposobu zasilania,
 4. projektowanie sieci energetycznych,
 5. uzgodnienia techniczne,
 6. instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Agregaty prądotwórcze

 1. wynajem zasilania awaryjnego lub plenerowego,
 2. sprzedaż sprzętu.
  Nasi partnerzy dostarczą i uruchomią zespoły prądotwórcze, np. podczas imprezy masowej lub w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Optymalizacja kosztów gazu

W 2011 roku nastąpiło uwolnienie rynku gazu w naszym kraju. Daje nam to możliwość obniżenia kosztów tego paliwa.